24 December 2016

President Rodrigo Roa Duterte’s Christmas message
I join the Filipino nation in celebrating this year’s most festive season.  As we gather with our family and loved ones, let us reflect the significance of the birth of Christ. The Nativity story of more than 2,000 years ago is observed by the Christian faith as a season of peace.  

 Our celebration of Christmas is the world’s longest—a testament that we, Filipinos, are a peace-loving nation. Christmas is also a season of giving and sharing.  This wonderful feeling is seen in the faces of our hopeful children, and reflects in the hearts of our loving and cheerful family members and friends.

The true essence of Christmas is, thus, built on the message of both peace and generosity. Peace remains as one of my main thrusts in governance. We, in the government, are walking the extra mile to offer the olive branch of peace to all.

 Generosity, on the other hand, is sharing what we have with the poor, the downtrodden, and the marginalized. As your President, I will bring food on the table; create more job opportunities; and make our people feel safer and more comfortable.

May this year’s Christmas serve as an inspiration in bringing lasting peace and in attaining inclusive economic growth for the country. Together, let us join hands to build a peaceful and progressive Philippines.  

 I wish everyone a blessed and merry Christmas!

 ​​​​​​RODRIGO ROA DUTERTE

 M A N I L A

December 2016


President Rodrigo Roa Duterte’s Christmas message (Filipino version)
Kasama ko ang lahat ng Kristiyanong nagdiriwang ngayong panahon ng Kapaskuhan. Habang tayo ay nagsasaya at nagtitipon-tipon, nawa ay mapagnilayan natin ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Hesus. Ang kuwento ng pagsilang niya mahigit 2,000 taon na ang nakararaan ay panahon din ng kapayapaan.

 Ang ating paggunita ng Pasko ay tinagurian ding pinakamahaba sa buong mundo—isang patunay na tayong mga Pilipino ay likas na mapayapa at mapagmahal. Ang Pasko ay panahon din ng pagbibigayan at pagtutulungan. Ang masayang pakiramdam na ito ay nakikita sa mukha ng mga batang puno ng pag-asa; at sumasalamin at nananahan sa puso ng ating maliligayang pamilya at kaibigan. Samakatuwid, ang tunay na diwa ng Pasko ay nakabatay sa mensahe ng kapayapaan na siyang isa sa mga prayoridad ng ating pamahalaan. Maging masigasig tayo sa pag-alok ng pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa para sa lahat.  

 Ang pagiging bukas-palad lalo na sa mga nangangailangan at mahihirap ay ating higit pang pag-iibayuhin. Bilang Pangulo, titiyakin kong may pagkain sa bawat mesa; at makagagawa tayo ng mas marami pang trabaho upang maitaguyod ang mga pamilya at maging mas ligtas, masaya, at maginhawa ang bawat Pilipino. Nawa ay maging inspirasyon ang Paskong ito upang makamit natin ang tunay na kapayapaan at kaginhawaan para sa buong sambayanan. Sama-sama nating abutin ang ating mga pangarap at mga adhikain para sa ikauunlad ng ating bansa.

 Isang maligaya at mapagpalang Pasko sa ating lahat!

 

​​​​​​RODRIGO ROA DUTERTE

 M A Y N I L A

Disyembre 2016