PCOO_insidepage_NEWS
01 May 2015

Government doing its best to help workers
President Benigno S. Aquino III on Friday said the government is exerting efforts to improve its relationship with the labor sector.

“Pinapanday natin ang higit na matatag na ugnayan sa puwersang manggagawa upang mapakinggan ang kanilang saloobin at mabigyan ito ng karampatang aksyon,” said the President in his Labor Day message.

He said the government remains focused on improving the lives of Filipinos.

“Pangunahin sa adhikaing ito ang siguruhing ligtas at may kakayahan ang ating kababayan na magtagumpay sa buhay,” Aquino said.

“Saan mang sulok ng mundo sila naroroon, sinisikap tugunan ng pamahalaan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa larangan ng edukasyon, pagsasanay, at agarang ayuda,” the President added.

The President also called on stakeholders to help create a “fair market” that will benefit everyone.

“Inuudyok natin ang bawat kabahagi ng industriya na makiambag sa pagbuo ng patas na merkado, kung saan ang masigasig ay umuunlad at nakikinabang sa bunga ng progreso,” he said.

“Isulong pa natin ang kapayapaan sa industriya at pagdadamayang siyang bukal ng masigla at nagkakaisang Pilipinas na tinitingala ngayon sa mundo,” he concluded. PND (jm)