Other Government Release

DAR, BJMP in Soccsksargen renew partnership against hunger and poverty


The Department of Agrarian Reform (DAR) and the Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) in the Soccsksargen region once again linked arms through a memorandum of understanding renewing their ties to fight hunger and poverty in the countryside.

The renewed tie-up involved the signing of a marketing agreement under the Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP) program, where government institutions work together to support feeding programs and provide community meals for workers and laborers.

Regional Director Mariannie Lauban Baunto said the DAR-BJMP partnership is in its third year of implementation and it continues working hand-in-hand with BJMP to benefit the agrarian reform beneficiaries (ARBs).

“The partnership ensures stable market supply to ARBs and their organizations because they provide vegetables and farm products needed for the daily nutritional needs of the persons deprived of liberty (PDLs) in the region,” she said.

Baunto added that the DAR would double its commitment to fully coordinate and work closely with the BJMP for another successful year of implementation of the PAHP program.

This undertaking is in consonance with the directive of President Ferdinand Marcos Jr., through the leadership of DAR Secretary Conrado Estrella III, to uplift the economic lives of the farmers.

BJMP XII Regional Director J/CSupt Leo Baldon, thanked the DAR for the renewed partnership as it ensures the PDL’s good health and general well-being.

“We are optimistic that just like in the previous years, our aim in providing healthy nutritional meals to the PDLs, as well as supporting helping our farmers in their livelihood will be achieved,” he said.

During the signing ceremony, plaques of appreciation were awarded to BJMP regional office XII and to Gensan City Jail-male dormitory, for garnering the highest marketing sales since 2020. Jail warden J/Supt Reuben Olivo and food service supervisor SJO1 Joehmar Dalogdog received the plaque.

Tokens of gratitude from livelihood projects made by PDLs were also given to Baunto and Assistant Regional Director H. Roldan Ali.

###

DAR, BJMP sa Soccsksargen muling nagsanib sa paglaban sa kahirapan at kagutuman 

Muling nagsanib ang Department of Agrarian Reform (DAR) at Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa rehiyon ng Soccsksargen pagkatapos magkaroon kamakailan ng lagdaan ng memorandum of understanding upang labanan ang kagutuman at kahirapan sa kanayunan.

Kasama sa panibagong ugnayan ang pagpirman ng marketing agreement sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP) program, kung saan ang mga institusyon ng pamahalaan ay magtutulungan sa pagsuporta sa mga feeding program at pagkakaloob ng community meals para sa mga manggagawa.

Ayon kay Regional Director Mariannie Lauban Baunto ang DAR-BJMP partnership ay nasa ikatlong taon na ng pagpapatupad at patuloy itong nakikipagtulungan sa BJMP para makinabang ang mga agrarian reform beneficiary (ARB).

“Siniseguro ng partnership na may matatag na market supply ang mga ARB at ang kanilang mga organisasyon dahil sila ang nagtutustos ng mga gulay at iba pang produkto na kinakailangan para sa nutrisyon ng mga person deprived of liberty (PDLs) sa rehiyon,” aniya.

Idinagdag pa ni Baunto na dodoblehin ng DAR  ang kanilang pangako sa pakikpagtulungan sa BJMP para sa muling tagumpay na pagpapatupad ng PAHP program.

Ang aktibidad ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pamamagitan ng liderato ni DAR Secretary Conrado Estrella III, na paangatin ang pamumuhay ng mga magsasaka.

Nagpapasalamat naman sa DAR si BJMP XII Regional Director J/CSupt Leo Baldon para sa muling partnership dahil siniseguro nito ang mabuting kalusugan at pangkalahatang kagalingan ng mga PDL.

“Naniniwala kami na tulad ng mga nakaraang taon, ang pagbibigay ng masustansiyang pagkain sa mga PDL at pagsuporta sa pamumuhay ng mga magsasaka ay ating makakamit,” aniya.

Sa seremonya ng paglagda, nagkaloob din ng mga plaque of appreciation sa BJMP regional office XII at sa Gensan City Jail-male dormitory, dahil sa pagkakamit ng pinakamataas na marketing sales nito mula noong 2020. Tinanggap nina Jail Warden J/Supt Reuben Olivo at Food Service Supervisor SJO1 Joehmar Dalogdog ang plake.

Tumanggap naman ng token of gratitude mula sa livelihood project na gawa ng mga PDL sina Baunto at Assistant Regional Director H. Roldan Ali.

.

###