Other Government Release

Midsayap becomes newly approved agrarian reform community

mde

The Department of Agrarian Reform’s (DAR) National Agrarian Reform Community Task Force (NARCTF) recently approved the Midsayap, North Cotabato as an agrarian reform community (ARC) to receive various support services from the government.

An ARC is a barangay or cluster of contiguous barangays within a municipality where a majority of the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP-covered lands have been awarded to a critical mass of agrarian reform beneficiaries (ARBs).

Provincial Agrarian Reform Program Officer II Evangeline Bueno said the ARC, named Western Midsayap Agrarian Reform Community, would help bolster the livelihood of the ARBs living in this area.

“More development interventions are expected to be poured in to help this new ARC become more resilient, dynamic, and progressive in the years to come, which would help improve the economic lives of our farmers,” she said.

Bueno divulged that the Western Midsayap ARC is composed of three barangays, including Salunayan, Bagumba, and Palongoguen, and would be the only existing ARC in the municipality of Midsayap.

Bueno further explained that the ARC Development Strategy, created in 1993, was adopted to focus on priority agrarian reform areas to maximize resource allocation, complementation, and mobilization for greater efficiency and impact taking into consideration the limited financial and material resources of the government.

This undertaking is in line with the directive of President Ferdinand Marcos Jr., through the leadership of DAR Secretary Conrado Estrella III, to uplift the lives of the farmers.

###

Midsayap naaprubahan bilang bagong agrarian reform community

Inaprubahan kamakailan ng National Agrarian Reform Community Task Force ng Department of Agrarian Reform  (DAR) ang Midsayap, North Cotabato, bilang agrarian reform community (ARC) upang makatanggap g iba’t ibang suportang serbisyo mula sa pamahalaan.

AngARC ay pulutong ng mga barangay o mga barangay kung saan karamihan sa mga lupain ay nasa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o o mga lupang sakop ng CARP na naipamahagi na sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs).

Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer II Evangeline Bueno, ang ARC, na pinangalanang Western Midsayap Agrarian Reform Community, ay makapagpapaunlad sa pamumuhay ng mga ARB sa komunidad na ito.

“Mas maraming development intervention ang inaasahang ibubuhos sa bagong ARC na ito upang maging mas matatag, dynamic, at progresibo sa mga darating na panahon na makatutulong pag-unlad ng pamumuhay ng mga magsasaka,” aniya.

Ipinahayag ni Bueno na ang Western Midsayap ARC na binubuo ng tatlong barangay, na kinabibilangan ng Salunayan, Bagumba, at Palongoguen, ang kaisa-isang ARC sa munisipalidad ng Midsayap.

Idinagdag din ni Bueno na ang ARC Development Strategy, na sinumulan noong 1993, ay ipinatupad upang tumoon sa priyoridad na agrarian reform areas upang maipagkaloob ng lubos ang paglalaan ng resources, komplementasyon, at mobilisasyon para sa mas mataas na kahusayan at resulta na isinasaalang-alang ang limitadong pinansiyal at material na resources ng pamahalaan.

Ang aktibidad na ito ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa pamamagitan ng pamumuno ni DAR Secretary Conrado Estrella III, na mapaangat ang pamumuhay ng mga magsasaka.

###